Picture of 2.1 Stylish Multimedia Speaker
  • قدرت خروجی 36 وات
  • صدایی شفاف،حجم صدایی متفاوت
  • انتقال از طریق درگاه صوتی
  • کنترل حجم صدا از طریق کلید کنترلی
  • مناسب برای استفاده با رایانه،نوت بوک،دستگاه پخش موزیک